Poziv za posetu Expo sajmu u Parizu.
24.10.18
DITUR u saradnji sa turističkom agencijom Think&Travel organizuje posetu: Expo sajmu u Parizu sa posetom laboratoriji CNPP, uz stručno vodjenje sa profesorom dr Milovanom Vidakovićem
Zvaničan poziv možete skinuti OVDE.
Preliminarni program DITUR-a za 2018.
19.04.18
1. Sastanak upravnog odbora DITUR-a sredinom januara 2018.g.
3. Generalna skupština SITS-a 2. februara 2018. i odavanje priznanja zaslužnom članu DITUR-a Ljilji Lazarević Davidović
3. Sastanak sa Slovencima, Bugarima i Rumunima 20. februara 2018. g.
4. Predavanje Prof.dr Milovana Vidakovića 'Požar Hilandara' 9. marta 2018. g. u 18h u maloj sali Narodnog univerziteta Kolarac
5. 'Požarni rizici -Teorija i praksa' (Stobich) i obeležavanje godišnjice Nikole Tesle - predavanje u SITS-u 27. marta 2018. u 10h.
6. Generalna skupština CFPA-E sredinom maja Finska 2018. g.
7. Sastanak upravnog odbora - početkom septembra 2018. g.
8. Druženje sa sponzorima - *U susret sajmu * - predavanje u SITS-u 1. oktobra 2018. g.
9. Sajam zaštite od požara i vanrednih situacija - štand DITUR-a
10. Predavanja o požarnim rizicima DITUR-a 5. oktobra 2018. g. u sali na sajmu Beograda
11. Stručno putovanje za Francusku i poseta laboratorijama u sastavu CFPA-E decembra 2018.
 
Pariz, novembar 2018.

Poseta  sajmu i laboratoriji CNPP u Francuskoj

Velika grupa članova DITUR-a, tokom tradicionalne stručne ekskurzije Parizu i Vernonu, bila je na sajmu Zaštite od požara i bezbednosti i posetila laboratoriju CNPP. Grupi je u laboratoriji održao predavanje direktor Patrik Hebbelynck o radu laboratorije i o saradnji sa osiguravajućim kućama Evrope. Laboratorija je dugogodišnji član Konfederacije Evrope CFPA-E i aktivno sarađuje sa DITUR-om već preko dvadeset godina.

Beograd, oktobar 2018.
Od drugog do petog oktobra održan je tradicionalan sajam Zaštite od požara  i vanrednih situacija u Beogradu. Od počatka osnivanja ovog sajma DITUR ima svoj štand. Pored štanda, DITUR obavezno organizuje jedno stručno predavanje. Predavači su bili ing. Nikola Kleut, Aleksandar Sefanović i prof. Milovan Vidaković. Predavači su za interesantna predavanja na kraju dobili gromoglasan aplauz.

Beograd, oktobar 2018.
Prvog oktobra u Savezu inženjera i tehničara Srbije (SITS) DITUR je tradicionalno organizovao predavanje pod nazivom "U susret sajmu Zaštite od požara  i vanrednih situacija". Uz rvlo interesantna predavanja jedno se izdvojilo o sajber kradjama.  Temu na bazi istraživanja osiguranja Evrope izložio je Miroslav Goić. Druženje je završeno koktelom.
Beograd, jun 2018.
Predsednik DITUR-a Prof. dr Milovan Vidaković primio je "Povelju" za predani rad u razvoju inženjerstva u Savezu inženjera i tehničara Srbije, a povodom jubileja od 150 godina. Ova velika čast je dodeljena i povodom višedecenijskog predsedavanja  DITUR-om u SITS-u.
Helsinki, maj 2018.
Krajem maja 2018 g. održana je Generalna skupština konfedracije Evrope za zaštitu od požara (CFPA-E). Ove godine skupština je održana u Helsinkiju. Glavni zaključci skupštine su primanje novog člana u CFPA –E i to Poljske za koju je i naš predstavnik glasao. Druga novost, za koju su svi članovi glasali, osim delegata Srbije, je povećanje godišnje članarine za skoro 30%. Delegatu Srbije je zahvaljeno na uspostvaljanju kontakta sa grčkim i hrvatskim ekspertima za zaštitu od požara, kako bi bili pozvani da pristupe konfederaciji Evrope.
Beograd, mart 2018.
Krajem marta DITUR je organizovao prezentaciju nemačke firme Stoebich sa predstavnicima za Srbiju Elsat. Prezentacija je bila podeljena u dva dela. U prvom delu je održano teorijsko predavanje o kontroli dima, a u drugom delu dati primeri proizvoda koji mogu tu kontrolu da obezbede od Stoebich-a. U punoj sali prisutni su sa interesovanjem i serijom pitanja otpratili prezentaciju.
Beograd, mart 2018.
Početkom marta 2018g. u organizaciji Naučnog društva Srbije (NDS) održano je predavanje Požar Hilandara na Narodnom univerzitetu Kolarac. Predavač je bio Prof. dr Milovan Vidaković koji je pozvan od Saveta Hilandara da pomogne oko zaštite od požara tokom rekonstrukcije. Predavanje u istom obliku je već bilo prezentovano, predhodnih godina, u Nemačkoj, Belgiji i Švajcarskoj.
Beograd, oktobar 2017.
Na šestom Medjunarodnom savetovanju u Sava Centru u organizaciji društva DITUR, pojavio se čitav svet iz oblasti zaštite od požara. Odlična predavanja eminentnih stručnjaka iz Nemačke Švedske, Engleske, Egipta, Slovenije i Srbije prikazali su sadašnje stanje u zaštiti od požara, vanrednim situacijama i osiguranju. Dvodnevno savetovanje je tačno odredilo mesto gde se Srbija nalazi. Sva predavanja su dobili posetioci na CD-u uz poseban dodatak u obliku knjige prof.dr Milovana Vidakovića pod naslovom: „Termodinamika nekontrolisanog sagorevanja“. Savetovanje su otvorili predsednik DITUR-a, predstavnik MUP-a Boban Stevanović i prof. dr Miroljub Adžić sa katedre za sagorevanje Mašinskog fakulteta.

Cirih, oktobar 2017.
Od poznate firme Belimo iz Švajcarske poziv je dobio predsednik DITUR-a prof.dr Milovan Vidaković da održi predavanje na engleskom, tokom Medjunarodnog skupa. Tema predavanja je bila: „Širenje požara po fasadi visokog objekta“. Tema je bila interesantna posle aktuelnog požara u Londonu. U svom predavanju, pred inostranim gostima, pokazano je da problematika nije nova i da se u suštini radi o zaobilaženju propisa od strane investitora.
Kina, septembar 2017.

Od 5. do 8. septembra ove godine održana je Generalna skupština Svetske konfederacije zaštite od požara CFPA-I u Pekingu. DITUR  je član konfederacije CFPA-I od samog osnivanja u Rimu. Na sastanku u Pekingu srpsku delegaciju je predstavljao Predsednik DITUR-a Prof. dr Milovan Vidaković.

Teme Generalne skupštine su bile:
- Izbor novog predsednika za sledeći mandat CFPA-I
- Prijem novih članova u CFPA-I. Ovog puta predstavnik Srbije je glasao za prijem Izraela u konfederaciju
- Razvoj nove strategije na polju zaštite od požara u  svetu i
- s tim u vezi definisanje saradnje konfederacije sa Ujedinjenim nacijama.

Na kraju boravka smo našeg domaćina pozvali da dodje na tradicionalno Medjunarodno savetovanje  DITUR-a (17. i 18. okrobar) u Beogradu, kao naš gost. Poziv smo dali i delegaciji iz Izraela, koja je već imala odredjene kontakte sa Srbijom.

Beograd, maj 2017.
Prof. Vidaković je 22.5. održao predavanje preko video linka iz Novog Sada svim vatrogascima na terenu Nafne industrije Srbije. Prema dogovoru, vatrogasci je trebalo da se upoznaju sa gašenjem vodom i penom instalacija pod naponom. Predavanje je trajalo oko 90 minuta. NIS je naš dugogodišnji saradnik i očekujemo njihovo učešće na Međunarodnom savetovanju u oktobru 2017 godine.
Beograd, mart 2017.
Ove godine je naš dugogodišnji saradnik i član upavnog odbora DITUR-a, Prof.dr Milorad Ristić (bivši dekan Arhitektonskog fakulteta u Beogradu) dobio zahvalnicu ispred SITS-a, za zasluge i naučna dostignuća. Tokom primanja zahvalnice prof. Ristić je predložio tekst Arhimedove zakletve koji bi trebalo uvek da se izgovori prilikom primanja bilo koje inženjerske diplome.
Novi Sad, januar 2017.

Od 09. do 11. januara 2017. god. održano je 12. Međunarodno naučno savetovanje “Rizik i bezbednosni inženjering” na Kopaoniku u organizaciji  Visoke tehničke škola strukovnih studija u Novom Sadu. Prof. dr Barbara Vidaković je održala predavanje “Prenos požara po fasadi” i tako nastavila tradiciju dobre saradnje izmedju Visoke inženjerske škole strukovnih studija Tehnikum Taurunum iz Beograda i VTŠ  iz Novog Sada sa DITUR-om.

Beograd, septembar 2015.
Septembra 24. 2015. održano je još jedno predavanje u nizu prof. Vidakovića u Privrednoj komori Srbije. Tema predavanja je bila o sredstvima za gašenje sa osvrtom na probleme oko zabrane pene iz ekoloških razloga. Tema je bila priprema za Međunarodno savetovanje i dolazak jednog od najvećih proizvođača pene u Evropi na Savetovanje.
Francuska, novembar 2013.

Jedna od najvećih laboratorija u Evropi CNPP koja je u sastavu CFPA pozvala je profesora Vidakovića da se pridruži francuskoj ekipi za treninge u sastavu CFPA-E. Predavanja su održana inženjerima jakih građevinskih firmi Francuske , a profesor Vidaković je odrzao predavanje u trajanju od šest (6) sati sa temom "Tehničko upravljanje rizikom". Kad već naša ekipa u Srbiji ne može da skupi dovoljan broj zainteresovanih za treninge u sastavu CFPA-E, onda bar da obučava strance da budu još bolji.
Nemačka, mart 2013.

DITUR-u je napravljena velika čast da na Univerzitetu Magdeburg 21.3.2013. god, otvori međunarodno savetovanje sa temom o požaru manastira Hilandar. Predavanje na nemačkom je održao prof. dr Milovan Vidaković, posle pozdravnih govora rektora Univerziteta i ministra unutrašnjih poslova. Predavanje je pratila velika grupa studenata i eksperata zaštite o pozara iz celog sveta. Prof. Krauze je upoznao studente sa dugogodišnjim radom DITUR-a i napravio uvod u predavanje. Predavanje prof. Vidakovića obuhvatilo je istorijski deo nastanka Hilandara, gradnju Hilandara kroz vekove, požar Hilandara 2004. godine, njegove uzroke i na kraju obnovu. Posle predavanja slušaoci su dugim aplauzom odali priznanje prezentaciji.

Beograd, 16. jun 2007.
Evropska konfederacija CFPA-E u punom sastavu na Generalnoj skupštini u Beogradu 2007. godine.
Sastanak je održan u zgradi Jugopetrola zahvaljujući generalnom sponzoru NIS-u.
 
 
 
 
 
 

 

Savez inzenjera i tehnicara Srbije