“Cepting“ d.o.o. – Beograd

Centar za projektovanje i inženjering
Bul. Mihaila Pupina 12a, 11070 Novi Beograd
Tel./fax. ++ (381-11) 213-12-10; 310-13-99
e-mail: cepting@eunet.yu

 


U toku svog desetogodišnjeg postojanja “Cepting” d.o.o. izrasta u vodeće preduzeće na teritoriji Srbije i Crne Gore u oblasti zaštite od požara Tim stručnjaka koje okuplja “Cepting d.o.o. poseduje veliko iskustvo u:

 • projektovanju automatskih instalacija za dojavu i gašenje požara
 • izradi elaborata zaštite od požara
 • izradi elaborata o zonama opasnosti
 • izradi koncepta zaštite od požara naučnoj delatnosti sa praktičnom primenom
 • Projektovanje automatskih instalacija za dojavu i gašenje požara:
 • Detekcija požara u ranim fazama
 • Minimizacija opasnosti od požara za prisutne ljude i objekat

 

Izrada elaborata zaštite od požara obuhvata:

 • prilazne saobraćajnice,
 • arhitektonsko-građevinske mere,
 • podelu objekata na požarne sektore,
 • definisanje stepena otpornosti objekata na požar,
 • definisanje otpornosti na požar pojedinih građevinskih konstrukcija i izbor odgovarajućih materijala,
 • definisanje puteva za evakuaciju,
 • instalaciju za grejanje, ventilaciju, klimatizaciju i odimljavanje,
 • sprinklerska instalacija
 • instalaciju jake struje i gromobrana,
 • instalaciju za dojavu požara,
 • spoljašnju i unutrašnju hidrantsku mreža,
 • izbor mobilne opreme za gašenje požara.

Elaborat o zonama opasnosti obuhvata:

 • zone opasnosti,
 • stepen zaštite električne opreme i uređaja,
 • postupak u zonama opasnosti.

Izrada planova zaštite od požara obuhvata:

 

 • Tehnološko preventivni plan
 • Makro lokacija
 • Mikro lokacija
 • Namena objekata sa tehnološkim opisom
 • Analiza stanja objekata i instalacija
 • Nedostaci i mere sanacije
 • Najvažnije preventivno tehničke mere
 • Plan gašenja požara • Spisak odgovornih radnika na poslovima zaštite od požara i njihove obaveze
 • Spisak sprava, oprema i sredstva za gašenje požara
 • Brojevi važnijih telefona
 • Spisak profesionalnih vatrogasnih jedinica
 • Koncepcija zaštite od požara
 • Postupak u trenutku izbijanja požara
 • Način upotrebe opreme i sredstava za gašenje požara
 • Način obaveštavanja vatrogasnih jedinica
 • Evakuacija ljudi iz ugroženih delova objekta
 • Razvoj i gašenje požara
 • Plan i program obuke
 • Operativna karta gašenja (Grafička dokumentacija)

 

Na teritoriji Srbije i Crne Gore “Cepting” d.o.o. zastupa vodeća svetska preduzeća za proizvodnju opreme u oblasti zaštite od požara:

TYCO, američku kompaniju koja se bavi proizvodnjom najsavremenije opreme automatske instalacije za dojavu i gašenje požara u čiji sastav su ušle sledeće fabrike: Mapress – MUT Mannesmann Universal Trubky, koja proizvodi cevi, ventile i ostalu opremu nove tehnologije koja se ugrađuje u automatske sisteme sprinkler i inergen instalacija

TYCO Proizvodi:

 • Sistemi za detekciju požara i dima
 • Sistemi za gašenje požara
 • Sistemi protivpanične rasvete
 • Sistemi video nadzora

 

 

Zahtevi koje zadovoljava sistem za detekciju:

 • Brza detekcija požara i dima
 • Minimizacija pojave lažnog alarma
 • Pouzdan sistem
 • Pogodnost održavanja sistema
 • Obnovljivost i nadgradnja sistema
 • Pristupačna cena sistema

Sistem za automatsko gašenje požara vodom čine:

 • Sprinkler
 • Drenčer
 • Vodene zavese

 

Sistem za automatsko gašenje požara gasom inergenom:

 • Inergen predstavlja mešavinu azota, argona i ugljen – dioksida u određenoj proporciji Koristi se za gašenje požara u prostorijama u kojima se nalazi osetljiva oprema kao što su elektronski uređaji Inergen je medicinski ispitan i odobren od strane vlasti širom sveta

 

Mapress cevi od nerđajućeg čelika našle su primenu u:

 • prenosu vode za hlađenje i vazduha pod pritiskom i azota
 • kod instalacija protivpožarnih raspršivača, cevi za protivpožarne raspršivače
 • sistemima protivpožarnih cevi (suve / mokre)


Sistem spajanja cevi presovanjem

 • Kod spajanja se ubaci sistemska cev u fiting i na njegovim krajevima se pomoću alata za povezivanje napravi čvrst, trajan i hermetičan spoj
 • Za sistem mapress Pressfitting, moraju se upotrebljivati čeljusti i obujmice mapress, zbog prisustva specijalnih profila
 • Sastavni delovi sistema:
 • mapress fitinzi za povezivanje
 • mapress sistemske cevi
 • mapress alat za povezivanje

Spisak značajnijih objekata u zemlji u čijoj izgradnji je učestvovao “Cepting” :

Luka Bar

Aerodrom “Beograd”

Podzemna stanica “Vukov spomenik”

Tržni centar “Merkator”

Hala sportova “Limes”, Novi Beograd

Stadion Crvene Zvezde,

Beograd Hotel “Slavija Lux”,

Beograd Stambeno – poslovni objekti “YU Biznis centra”, Novi Beograd

Narodna banka na Slaviji

Fabrika hemijskih proizvoda “Delhem”

Petrohemija, Pančevo

Azotara, Pančevo

Rafinerija, Pančevo

Novosadski sajam

Stadion “Sartid”, Smederevo

KBC Zrenjanin

KBC Podgorica

Tekstilni kombinat “Ljubiša Miodragović”, Prijepolje

 

Spisak značajnijih objekata u inostranstvu u čijoj izgradnji je učestvovao “Cepting” :

Centralna Banka Ruske Federacije

Rezidencija predsednika Rusije

Bolnica “Botkina”, Moskva

Poslovni objekat “Mostransgaz”, Moskva

Poslovni objekat “Surgutneftegaz”, Surgut

Višefunkcionalni objekat Moskva (130.000 m2)

Tržni centar “Gum”, Crveni trg - Moskva

Aerodrom “Šeremetjevo”

Aerodrom “Čeljabinsk”

Rafinerija nafte u Kjumenu

Zepter, Varšava

Uljara, Poljska

Rezervoarski prostor i pretakalište nafte u finskom zalivu

Kulturno – kongresni centar,

Orano - Alžir

Poslovni objekat, Katar

Termoelektrana “Al Šemal”, Irak

 

DITUR
Društvo inženjera i tehničara za upravljanje rizicima
Kneza Miloša 7a, 11000 Beograd , tel. +381-(0)11-2762-867
CENTROBANKA 145-2396-62