DITUR

DITUR je nastao pre dvadeset godina sa interesom unapredjenja nauke zaštite od požara. Pre dvanaest godina je postao član A1 kategorije Konfederacija asocijacija Evrope za zaštitu od požara (CFPA-E) i član A1 internacionalne organizacije (CFPA-I).

DITUR je osnivač FIRE SAFETY EVROPE sa sedištem u Briselu.

DITUR okuplja eksperte zaštite od požara Srbije u sastavu Saveza inženjera i tehničara Srbije (SITS) gde je takodje dugogodišnji član.

DITUR u svom upravnom odboru ima tri doktora nauka i profesora i četiri diplomirana inženjera.

DITUR ima licencu Konfederacije Evrope (CFPA-E) za obuku osoblja iz oblasti zaštite od požara i bezbednosti. Polaznici odredjenih kategorija kurseva dobijaju diplome koje su validne u čitavoj Evropi.

DITUR direktno učestvuje na izradi preporuka na nivou Evrope za oblast zaštite od požara i bezbednosti. Sve do sad verifikovane preporuke Evrope objavljene su na web sajtu DITUR-a.

DITUR u saradnji sa Privrednom komorom Srbije organizuje stalna predavanja u svojim prostorijama i predavanja u sastavu Privredne komore Srbije (PKS).

DITUR sa svojim ekspertima direktno saradjuje sa osiguravajućim kućama Srbije i Evrope na problemu tehničkog upravljanja rizicima.

DITUR svake neparne godine održava medjunarodno savetovanje sa velikim brojem gostiju iz inostranstva u Sava Centru.

DITUR svake parne godine učestvuje na sajmu: “Prevencije i reagovanja u vanrednim situacijama“.

DITUR svake godine organizuje naučno stručna putovanja po laboratorijama i fakultetima Evrope. Prema statistikama, do sada je na putovanja sa DITUR-om išlo oko 800 eksperata zaštite od požara i bezbednosti Srbije i gostiju iz regiona.

DITUR poziva sve koji rade na zaštiti od požara i bezbednosti da mu se pridruže. Pogotovo poziva da mu se pridruže i oni koji ne znaju, da bi ukrali znanje od onih koji znaju, kako eksperata Srbije tako i eksperata čitavog sveta.

DITUR, na kraju, nalazi se u sastavu Evrope kao punopravni član vec dvadeset godina i uporno čeka Srbiju da postane član evropske zajednice.