DITUR U MEDIJIMA
 
Dunav Osiguranje, br. 372/2019, februar 2020.

Dunav Osiguranje, br. 371/2019, januar 2019.
Dunav Osiguranje, br. 369/2019, januar 2019.

Dunav Osiguranje, br. 368/2018, septembar 2018.
Dunav Osiguranje, br. 368/2018, septembar 2018.
Dunav Osiguranje, br. 368/2018, septembar 2018.
Monografija povodom 150 godina Saveza inženjera i tehničara Srbije
 
Tokovi osiguranja br. 4, mart 2018.
Dunav Osiguranje, oktobar 2017.Dunav Osiguranje, jun 2017.
Tokovi osiguranja, 2/16
Dunav Osiguranje, jul 2016.
Dunav Osiguranje, april 2016.
Revija Požar, Slovenija, decembar 2015.
Dunav Newsletter, oktobar 2015.
Večernje novosti, oktobar 2015.
Osiguranje Dunav, broj 363/2015.
Osiguranje Dunav, broj 363/2015.
PKS Edukacija Info, jun 2015.
Dunav Info, broj 207, 20.6.2014.
Osiguranje Dunav, broj 362/2013.
Sajt Dunav osiguranja, oktobar 2013.

Peto međunarodno savetovanje Društva inženjera i tehničara za upravljanje rizicima (DITUR 2013) održano je 15. i 16. oktobra u beogradskom Sava Centru, u prisustvu velikog broja domaćih i inostranih gostiju i predavača. Prijatelj konferencije pod nazivom „Trendovi razvoja i primena 2013.“, prema uvreženoj tradiciji, bila je i Kompanija „Dunav osiguranje“. Dobrodošlicu u ime Kompanije prisutnima je uputila mr Evica Milenković, direktor Direkcije za zajedničke poslove u osiguranju. Među učesnicima Konferencije zapaženo predavanje izneo je Zoran Janković, Direktor Sektora za preventivni inženjering, pregled i kontrolu, predstavljajući ko-autorski rad sa koleginicom Anđelom Lazarević na temu ocene rizika kritične infrastrukture. Savetovanja DITUR-a predstavljaju aktuelna dostignuća iz oblasti preventive požara, vatrogasne taktike u funkciji opreme i delovanja osiguravača Srbije na kontrolu i razvoj misli o tehničkom upravljanju rizicima požara. Predavanja podržavaju svest o potrebi stvaranja i kontrole nacionalnih normi u tom domenu u odnosu na propise EU. Osnovne teme poslednjeg savetovanja ticale su se ocene kvaliteta projekta inženjera, arhitektonskih trendova, preventive zaštite od požara, zdravlja i zaštite na radu, vatrogasne taktike u funkciji raspoložive opreme itd. Tradicionalno prijateljstvo i dugogodišnja saradnja ogleda se i u učešću predstavnika Kompanije na koferencijama u organizaciji DITUR-a, kao i u povremenom korišćenju savetodavnih usluga eksperata ovog udruženja od strane najvećeg domaćeg osiguravača.

Privredna komora Srbije, oktobar 2013.

Peto Međunarodno savetovanje u oblasti zaštite od požara, u organizaciji Društva inženjera i tehničara za upravljane rizicima (DITUR) otvoreno je 15. oktobra 2013. godine u Centru „Sava“ u Beogradu. U ime organizatora, učesnike je pozdravio jedan od naših vodećih eksperata za zaštitu od požara prof. dr Milovan Vidaković, predsednik DITUR-a, ukazujući da na savetovanju učestvuje deset eksperata iz inostranstva, kao i mnogobrojni stručnjaci iz zemlje.

Đorđe Babić iz Sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije, ukazao je na neminovnost donošenja novih zakonskih i podzakonskih akta za zaštitu od požara, koji treba da budu uskladeni sa direktivama Evropske unije.

Potpredsednik Privredne komore Srbije dr Slobodan Samardžić, podsetio je na najtežu rudarsku nesreću 1913. godine Ujedinjenom Kraljevstvu, u rudniku uglja u Velsu, kada je od eksplozije ugljene prašine poginulo 493 rudara. Ovo podsećanje ukazuje na to koliko je svet u kojem živimo nesiguran i koliko je neophodno stalno unapređivati znanja, kako bismo smanjili rizike, ako ih već u potpunosti ne možemo izbeći, rekao je potpredsednik.

Sektor osiguranja u 2012. godini, „prikupio“ je 540 miliona evra premije i isplatio oko 220 miliona evra šteta, što su poznati podaci. Ono što se manje pominje, a veoma je značajno, jeste da je sektor osiguranja u Srbiji u 2012. godini prikupio i izdvojio 6,88 miliona evra za preventivu, ukazao je Samardžić.

Da bi taj novac bio potrošen racionalno, važno je obezbediti da znanje koje imate bude prepoznato i iskorišćeno na najbolji moguci način. Zajednički cilj, koji imamo, je da društvo za osiguranje bude manje izloženo preuzetim rizicima, rekao je Samardžić obraćajući se učesnicima skupa.Dr Slobodan Samardžic ukazao je i na aktuelno stanje na srpskom tržištu osiguranja, pre svega, u kontekstu procesa usklađivanja domaćeg propisa sa propisom Evropske unije. Privredna komora Srbije aktivno priprema privredu za preuzimanje obaveza koje će proisteći iz članstva u EU. Samardžić je ocenio i da Srbija ne koristi dovoljno mogućnosti Sporazuma CEFTA 2006, koji predstavlja neku vrstu predvorja EU.

Zahvaljujući inicijativi Privredne komore Srbije, na polju unapređenja prakse saosiguranja u okviru osiguranja, već je došlo do značajnog napretka - usvojeni su zaključci Vlade Republike Srbije i Republike Srpske o pristupanju saosiguranju. Naime, PKS je predložila izmenu Zakona o osiguranju, kako bi poslove osiguranja moglo obavljati i fizičko lice u svojstvu zavisnog zastupnika, odnosno, kao sporednu delatnost.

Novi zastupnici bi uvećali lična primanja, dok bi se osiguravači približili osiguranicima na širokom prostoru, prodajući različite vrste osiguranja i snižavajući troškove pribave. Istovremeno, predložili smo i izmene Zakona u osiguranju u smislu da se omogući da višak kapitala društva za osiguranje mogu ulagati kod osiguranika, čime bi privreda imala veća obrtna sredstva, a i razvila bi se konkurencija medu društvima za osiguranje.

Potpredsednik PKS naveo je da je Privredna komora Srbije prva predložila finansiranje sistema video nadzora na putevima Republike Srbije, kroz izdvajanje dela sredstava preventive iz premije autooodgovornosti. Prema njegovim rečima, ne treba se zaustaviti na tome, već je potrebno iskoristiti ovakve stručne skupove, na kojima se rađaju i nove ideje, čijim bi se sprovođenjem sprečilo nastajanje štetnih događaja.

Osim toga, tu je i inicijativa PKS da se ukine vremensko ograničenje izdvajanja dela sredstava za preventivu premije autoodgovornosti za finansiranje video nadzora – predlog je da to bude trajna kategorija. Jedna od inicijativa koju je dala Komora, bilo je postojanje zakonske mogućnosti da privreda u Srbiji formira društva za uzajamno osiguranje. Udeo uzajamnog osiguranja u ukupnoj premiji osiguranja u Evropi kreće se do 28,1%, u Engleskoj 8,2%, Francuskoj 39,9%, Nemačkoj 45,4%, SAD 34%, Kanadi 19,5%. Formiranje ovakvog društva, punu afirmaciju imalo bi saosiguranje, naravno mereno merom reprociteta i merom kvaliteta.

Preporuka je da se stvore uslovi za bar manji deo, za organizovano korišćenje sredstava, preventive, koja se prikupljaju u društvima za osiguranje, to jest, da se ne koriste pojedinačno, od slučaja do slučaja, vec sa strateškim pristupom, rekao je Samardžić i u ime Privredne komore Srbije poželeo uspešan rad učesnicima.

Dunav osiguranje, oktobar 2013.
Peto međunarodno savetovanje Društva inženjera i tehničara za upravljanje rizicima (DITUR 2013) održano je 15. i 16. oktobra u beogradskom Sava Centru, u prisustvu velikog broja domaćih i inostranih gostiju i predavača. Prijatelj konferencije pod nazivom „Trendovi razvoja i primena 2013.“, prema uvreženoj tradiciji, bila je i Kompanija „Dunav osiguranje“. Dobrodošlicu u ime Kompanije prisutnima je uputila mr Evica Milenković, direktor Direkcije za zajedničke poslove u osiguranju. Među učesnicima Konferencije zapaženo predavanje izneo je Zoran Janković, Direktor Sektora za preventivni inženjering, pregled i kontrolu, predstavljajući ko-autorski rad sa koleginicom Anđelom Lazarević na temu ocene rizika kritične infrastrukture. Savetovanja DITUR-a predstavljaju aktuelna dostignuća iz oblasti preventive požara, vatrogasne taktike u funkciji opreme i delovanja osiguravača Srbije na kontrolu i razvoj misli o tehničkom upravljanju rizicima požara. Predavanja podržavaju svest o potrebi stvaranja i kontrole nacionalnih normi u tom domenu u odnosu na propise EU. Osnovne teme poslednjeg savetovanja ticale su se ocene kvaliteta projekta inženjera, arhitektonskih trendova, preventive zaštite od požara, zdravlja i zaštite na radu, vatrogasne taktike u funkciji raspoložive opreme itd. Tradicionalno prijateljstvo i dugogodišnja saradnja ogleda se i u učešcu predstavnika Kompanije na konferencijama u organizaciji DITUR-a, kao i u povremenom korišćenju savetodavnih usluga eksperata ovog udruženja od strane najvećeg domaćeg osiguravača.
Turistički svet, oktobar 2013.

Peto Međunarodno savetovanje u oblasti zaštite od požara, u organizaciji DITUR-a (Društva inženjera i tehničara za upravljane rizicima) održano je 15. i 16. oktobra 2013. godine u Sava Centru u Beogradu. U ime organizatora, učesnike je pozdravio jedan od naših vodećih eksperata za zaštitu od požara prof. dr Milovan Vidaković, predsednik DITUR-a, otkrivši da na ovogodišnjem savetovanju učestvuje deset eksperata iz inostranstva, kao i brojni stručnjaci iz zemlje.
Savetovanje DITUR-a, koje se organizuje svake druge godine, bazira se na rešavanju najnovijih dostignuća iz oblasti preventive požara, vatrogasne taktike u funkciji opreme i delovanja osiguravača Srbije na kontrolu i razvoj misli o tehničkom upravljanju rizicima požara. Predavanja na DITUR-ovom savetovanju treba da posluže stvaranju i kontroli standarda Srbije u odnosu na Evropsku uniju. Takođe, mogu da ukažu na tekuće probleme specijalnih zahteva iz oblasti zaštite od požara i upravljanja rizicima.

Savetovanje je otvorio Đorde Babić iz MUP-a Srbije, Sektor za vanredne situacije, koji je naglasio neminovnost donošenja novih zakonskih i podzakonskih akata za zaštitu od požara, koji treba da budu usklađeni sa direktivama Evropske unije.
Obraćajući se prisutnima, Vera Božic – Trefalt, direktorka Uprave za bezbednost i zdravlje na radu Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, istakla je potrebu za izmenom Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu, kako bi se u potpunosti zaštitili ljudi u radnim organizacijama od potencijalnih rizika, pa i od požara.
U ime generalnog sponzora Savetovanja, kompanije »Dunav osiguranje«, skup je pozdravila Evica Milenković, naglasivši da su odlike koje povezuju DITUR i »Dunav osiguranje« tradicija, upornost, stručnost, doslednost i stalna potreba da se inkorporiraju dostignuća u preventivi, te je zajednicka krilatica ove dve kuće »Bolje sprečiti, nego lečiti«. Na posletku, prisutnima se obratio i potpredsednik Privredne komore Srbije Slobodan Samardžić, koji je govorio o problemima na tržištu osiguranja.
Na ovogodišnjem savetovanju, ugledni eksperti iz zemlje i inostranstva, poput Patricka Coxa, Otmara Brendlija, Miroslava Smolka, Saše Kuzmanovica, Nikole Kleuta, Stefanie Schubert, Sretena Veljkovaća, i mnogih drugih profesionalaca iz ove oblasti, govorili su o oceni kvaliteta i finansijske efikasnosti projekta inženjera zaštite od požara, proaktivnim merama zaštite od požara u privrednim subjektima, vatrogasnoj taktici u funkciji raspoložive opreme, proceni rizika kritične infrastrukture, i o mnogim drugim temama vezanim za protivpožarnu zaštitu.

Osiguranje Dunav, broj 361/2013.
 
Požar, april 2013.
Turistički svet, br. 6044, april-jul 2013.
   
Politikin Magazin, br. 817, 26. maj 2013.
 
 
Osiguranje Dunav, decembar 2012.
Osiguranje Dunav, septembar 2012.
 
Osiguranje Dunav, novembar 2011.
 
Osiguranje Dunav, broj 354/2010.
   
Osiguranje Dunav, broj 353/2010.
Osiguranje Dunav, broj 351/2009.
   
Osiguranje Dunav, broj 350/2009.
   
eM na kvadrat, septembar 2008.
 
 

 

Osiguranje Dunav, broj 348/2008.

 

 

Zaštita, juli-avgust 2007.

 
   

 

Osiguranje Dunav, novembar 2007.

 

 

kgh, broj 3, 2007. godina