Priručnik zaštite od požara u arhitekturi
autora
dr Milovana Vidakovića

Ostalo je jo� 10 primeraka knjige!

KNJIGU MOZETE PORUČITI
TELEFONOM NA BROJ:
(+381)(0)64 867 5856
adresa: Osmana Đikića 11, 11000 Beograd
RADNIM DANOM OD 09.00 DO 14.00 h

Priručnik zaštite od požara u arhitekturi

Projektantima arhitekture, gradjevincima, mašincima, elektroinženjerima, tehnolozima, inspektorima i osiguravačima, pomaže tokom rešavanja problema požarne zaštite objekta uz evakuaciju ljudi i materijalnih dobara. Priručnik je koncipiran prema najnovijim istraživanjima u svetu i nudi predloge svetske regulative u kontekstu naše regulative.

Priručnik obradjuje sledeća poglavlja:
- Urbanističke uslove zaštite od požara
- Pasivnu zaštitu objekta
- Projektna rešenja zaštite civilnih objekta
- Projektovanje zaštite od požara javnih objekta
- Odredjivanje bezbednosnog odstojanja i požarnih zidova
- Proračun evakuacije iz objkta
- Proračun i način kontrole dima
- Klimatizacija u objektu u uslovima požara
- Proračun količine vode za šprinklere
- Osnovni zahtevi detekcije požara
- Zaštita od požara tokom izgradnje objekta
- Rečnik u zaštiti od požara englesko-francusko-srpski.


 
 
DITUR
Društvo inženjera i tehničara za upravljanje rizicima
Kneza Miloša 7a, 11000 Beograd , tel. +381-(0)11-2762-867
CENTROBANKA 145-2396-62