Termodinamika nekontrolisanog sagorevanja
autora
dr Milovana Vidakovica

KNJIGU MOZETE PORU─îITI
TELEFONOM NA BROJ:
(+381)(0)64 867 5856
adresa: Osmana Đikića 11, 11000 Beograd
RADNIM DANOM OD 09.00 DO 14.00 h

Termodinamika nekontrolisanog sagorevanja, M. Vidakovic

Meki povez, 115 strana, 20 Eura

Termodinamika Požara daje odgovore na mnoga pitanja, koja se mogu pojaviti tokom projektovanja ili izrade Elaborata zaštite od požara. Kniga nudi primer softvera za izradu dijagrama kretanja temperature u funkciji od vremena, hipotetičnog požara, kako bi se izbegle greške u fazi eksploatacije objekta. Polazni podaci za pokretanje softvera zaštite od požara su predlozi arhitektonskog rešenja objekta. Osnovna poglavlja knjige su: Proračun požarnog opterećenja prostorije Masena brzina sagorevanja sa ograničenom količinom vazduha Vreme trajanja požara u prostoriji Bilans toplote u prostoriji pod požarom Proračun količine dima tokom požara Razvijena temperatura u vremenu u prostoriji Prenos toplote i mase Uticaj provetravanja na razvoj požara Komentar faktora nekontrolisanog sagorevanja u objektu

 
 
 
DITUR
Društvo inženjera i tehničara za upravljanje rizicima
Kneza Miloša 7a, 11000 Beograd , tel. +381-(0)11-2762-867
CENTROBANKA 145-2396-62